tư  –  【four】*
Frequency #270
Grade2
Strokes5
Radical ⼞ [31.2]
IPA [ t'ɨ˧ ] north   [ t'ɨ˧ ] south
IDS ⿴囗儿
Unicode: U+56DB -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2tư 【four】*


Grade 0tư hải tư hải  the world (lit. "four oceans"), cf. 𦊚𣷷
 xem 𦊚𣷷


Grade 0thứ tư thứ tư  wednesday; fourth


Grade 0𣎃tháng tư tháng tư  april


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese tứ
Cantonese sei3 si3
Hangul
HanyuPinlu sì(2101)
HanyuPinyin 10710.160:sì
JapaneseKun YOTSU YOTABI
JapaneseOn SHI
Korean SA
Mandarin
Tang *sì
XHC1983 1089.020:sì
Definition (Chinese) four

Occurrences of

tháng tư1

𣎃𦊛

𣎃
1 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925