< Index
⿰粦武
bài ca răn cờ bạc
Author: unknown author, 1921
Source: http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1/
COMPLETE 108 lines

Quốc ngữ (國語) version: http://www.namkyluctinh.com/a-tgtpham... Description: Thơ song thất lục bát (108 câu) khuyên răn những kẻ ham chơi cờ bạc làm tan nát gia đình.1
⿱䒑巾 ⿰𧾷⿱龷寸 𭂑
nào những đứng anh hùng thục nữ
2
𡦂 𠫾
bỏ tài bàn đố chữ đi thôi
3
⿰虫心 𥒦
tổ tôm xóc đĩa sợ rồi 🛈
4
𫢩 𢵋 𢝙 𠃣
cải lương nay lại đua vui ít
5
𫢩 𣇊
nay đương bữa tranh thi chung đỉnh
6
𢬣 𢧚
ai lanh tay khéo tính thì nên
7
𠫾 𥄭
ai đi chậm ngủ quên
8
⿱罒⿻一儿 𠊚 𢬣 𨕭
ắt người phỗng tay trên chẳng còn
9
𣘈 𢘽
chẳng trách kẻ phấn son ngu dại
10
𠊚
chỉ trách người áo giải tu mi
11
𠊚 ⿱⿰⿰丨丨⿱𠂉一見
cũng người bác lãm thư thi
12
𠊚
cũng người cách vật trí tri đại tài
13
𠁀 ⿱人氺
sao nỡ sợ cuộc đời vội bấy 🛈
14
⿰彳𠬠 𨷑 𫼳 𥆾
việc mở mang bỏ cả chẳng nhìn
15
𠎪 ⿱少雉 𡊨
khôn trẻ đàn em
16
⿰石⿱日⿱𠀎𧘇
nỡ gieo gánh nặng hay hèn biết chi
17
⿱⿲丶白丿冗 𨇜
tài đâu đủ tranh thi khôn khéo
18
𢧚 𠬠
hoá cho nên láu đáu một mình
19
𨱽 ⿵门了 𨤮
đường dài muôn dặm công trình
20
𠫾 ⿱䒑巾
càng đi càng chẳng thấy anh theo nào
21
𭈥 𫥨 ⿰𮎛入 𣌋
nếu anh bận ra vào sớm tối
22
𥉫 𡊨 𡥵 ⿱䒑加
trông đàn con lễ bái nhà thờ
23
𠭤 ⿰彳𠬠 ⿱䒑加
hay anh còn lỡ việc nhà
24
𣗓 𢧚
tính toán chưa kịp nên đà lại thôi
25
𢪀
anh thôi cũng thì phải nghĩ
26
𠎪
em ngu khó thấy thịnh cường
27
𠊚 𡑩
chờ người chỉ nẻo đưa đường
28
kìa thôn thương mại nọ làng bách công
29
𢝙 𢚸
thì em cũng vui lòng mỏi gối
30
𫮇 𢧚
cảm ơn anh chỉ lối mới nên
31
⿱⺊𠄎
ai ngờ anh bỏ kệ em
32
𢧚 𧿨
nên hay dở chẳng thèm nói chi
33
các anh cứ say cờ bạc
34
𢴑 ⿰美𫔭 𫷜
chỉ giắt bài mở bát quanh năm
35
𤾓
tài bàn thua kể hàng trăm
36
𠃣 𠄼 𫤯 𠦳
ít thua kể đến năm tám ngàn 🛈
37
𬨨 𢧚 𡗋
thua thái quá xui nên lắm tệ
38
⿰𮎛入 ⿱⿲丶白丿冗
pháp luật kia chẳng kể vào đâu
39
⿰木⿱䒑隹
quyền ép kẻ đen đầu
40
⿰木⿱䒑隹 𩢬 𠑬 𥙩
không quyền liều lĩnh lừa nhau lấy tiền
41
𣅶 𫅠 ⿰美㐌
lúc ngoài như tiên đẹp đẽ
42
𣅶 𡎢 ⿰𮎛入 ⿰末靣
lúc ngồi vào như thể mặt ma 🛈
43
𢝙 𨤔 𨥁
được thì vui vẻ cười xoà 🛈
44
⿰束⿳䒑⿲丶日丿木 ⿱罒𪜀
rung chân hút thuốc như phỗng ông
45
𢚸
kẻ thua thái trong lòng tức giận
46
⿰末靣 𫺓 𠑬
mặt phạm nhan muốn cắn quần nhau 🛈
47
𣘃 𦖻 ⿰扌迎
gãi tai nghiêng cổ lả đầu
48
𫩖 𡄁 ⿰口𠑬 𦖑
trong mồm lẩm bẩm rủa nhầu khó nghe 🛈
49
𡎢 ⿰𮎛入 𠯋
mới ngồi vào hả thân thiết
50
𣅶 𡢐
lúc thua sâu ráo riết tận tình
51
𠊚 ⿰車⿱爫工
bất kẻ trọng người khinh
52
𡥵 𠱷 𠑬
cha con bạn hữu cũng rình lẫn nhau
53
⿰尾都
chẳng phép tắc đuôi đầu chi cả
54
cứ nói năng loạn xạ chẳng kiêng
55
⿱罒𪜀 𦛌
quân bài khúc ruột liền
56
⿰𮎛入 ⿱艹𥢆 𬆄
động vào tỏi riềng được ngay
57
⿰女⿻千日 𡥵 𢲬 𢬣
vợ con trong thò tay đánh
58
𥄫 𥇚 𢺺
thầy tớ ngoài gấp ghé chia bài
59
𢝙
thà rằng xuân nhật đua vui
60
𨔈
khi làm cũng khi chơi kể
61
𠄼 𣎃
nhưng cờ bạc suốt thì năm tháng
62
⿱䒑加 𡀍 𠫾
khi nhà khi bạn rủ đi
63
𥒦 𠃣
lại thêm xóc đĩa ít
64
𡀍 𠑬 𠫾 𨔈
rủ nhau đi sạn chơi thì đến đông
65
⿰女⿻千日 ⿰口𭄿 𫯳
bài ca vợ khuyên chồng đã nói
66
𠀍
mua xem thế thái nhân tình
67
⿰彳𠬠 𫅜
lại còn việc thình lình
68
quan bắt được hình thảm thay
69
𢘽 𫢩 𬨨
lại còn kẻ dại nay quá ngốc
70
⿰扌⿻⿻冖九丶 ⿰糹⿳丷口电
đem tiền cho thằng khách ăn không
71
⿱罒𪜀 𦟐
nhất những bạn hồng
72
𫺈 𠸜 𡦂 ⿳亠口热 𢚸 ⿰氵真
nhớ tên đố chữ thuộc lòng chang chang
73
𣈜 ⿱䒑巾 𡎢 ⿰口⿱山碞
ngày nào cũng ngồi bàn thơ nhảm
74
kêu đồng nhân rỗi tán tiếng thơ
75
⿱䒑加 ⿰彳𠬠
nhà công việc bỏ
76
phước tông tất đắc rồi thua hết tiền
77
⿰扌⿻⿻冖九丶
hoa hột liền đem vạn bửu
78
⿱罒𪜀 𥹙
nhất thua ăn cháo cũng đành
79
⿱少雉
trẻ thì sinh thói ngoại tình
80
𫅷
già thì sinh thói tính quanh xử xằng
81
𢖵 𠊚
xui công nợ kẻ nam người bắc
82
⿰田用 𠅎 𫔳 ⿱䒑加
hết ruộng nương lại mất cửa nhà 🛈
83
𡊨 ⿱巴女
làm cho xấu bọn đàn
84
𫯳 𡥵 𠅎 𢚁 𠅎 𢘾
chồng con mất cậy mẹ cha mất nhờ
85
⿱䒑巾
nào những khách đào thơ liễu yếu
86
𠁀 𫢩
phải đua khôn tranh khéo đời nay
87
⿱罒出 𢬣
học hành buôn bán ra tay
88
⿰末靣 𣈙 𡽫
làm sao rỡ mặt cùng rày nước non
89
𫯳 𡥵 𢚁
để cha mẹ chồng con được cậy
90
⿱人氺 𠊚 𠁀
cuộc vinh hoa chen mấy người đời
91
𫔳 ⿱䒑加 ⿲丶同丿一八 𢝙
cửa nhà hưng thịnh thêm vui
92
𡗋 𠊚 𡗉 𧵑 𤎔 𠁀 ⿰口㸔
lắm người nhiều của rạng đời tiếng khen
93
⿱罒𪜀 𨤰
hơn nhẽ tiền cờ bạc
94
𠅎 𧵑 ⿱䒑加
không được ăn mất của nhà
95
𫼳
lại thêm mang tiếng xấu xa
96
𣘈 ⿰末靣 𠬠 𠁀
uổng công son phấn mặt hoa một đời
97
𣈜 𡗶
sao cho bằng ngày trời thong thả
98
𫯳 ⿰美𫔭 𢀭 𨖅
hiệp sức chồng đua mở giàu sang
99
𫥨 ⿰彳𠬠
may ra công việc thịnh cường
100
𬛕 ⿰美𫔭 𫼳
chen vai phú quý mở mang mọi nghề
101
𠊚
người trong nước cũng thì ân đội
102
⿱罒𪜀 ⿰口㸔 ⿰口㸔
ai không khen giải khen tài
103
𢧚 𡗶
làm nên lệch đất nghiêng trời
104
⿱罒⿻一儿 ⿰口㸔 𠊚
ai ai chẳng khen người công
105
𡛔 𤳇 𡗶
dẫu gái trai cũng trong trời đất
106
⿰末靣 𨥁
phải làm cho khác mặt quần thoa
107
𠇮 𫔳 ⿱䒑加
trước mình vinh hiển cửa nhà
108
𡢐 𡊨 ⿱巴女 𦹳
sao cho cả bọn đàn thơm lây