< Index

Create new document

Corpus Documents

These documents are part of chunom.org's text corpus used for machine learning

Test the machine translation derived from this data!

𡜤
bài hát đĩ
Author: unknown author
Changed 5 years, 1 month ago
phankhanhtoan2002
𬒸
Kinh Cúng Tứ Thời
Author: Đại Đạo Tam Kì Phổ Độ - Toà Thánh Tây Ninh, Circa 1926, reprinted 1992
42%, 27 lines
Changed 5 years, 4 months ago
Daily Prayers of Caodaism
baokhang48812002

cai vàng tân truyện
Author: unknown author, Khải Định Kỉ Mùi (1919)
Changed 5 years, 9 months ago
phankhanhtoan2002

Sự tích ông trạng Quỳnh
Author: unknown author, 1923
38%, 218 lines
Changed 5 years, 10 months ago
Honoured Graduate Quỳnh
trung

Quốc âm thi tập
Author: Nguyễn Trãi, 1868, originally ca. 1440
100%, 160 lines
Changed 6 years, 3 months ago
trung

na mô tân chuyện
Author: Durand, Maurice M, ca. 1946-1956
32%, 47 lines
Changed 6 years, 6 months ago
RoderickL
𫱀
đổng thiên vương truyện hát ả đào
Author: unknown, ca. 1946-1956
7%, 81 lines
Changed 6 years, 6 months ago
NguynVitKhi

phật thuyết đại thánh mạt kiếp chân kinh
Author: unknown author
6%, 19 lines
Changed 6 years, 6 months ago
LecailliezLouis
⿰粦武
bài ca răn cờ bạc
Author: unknown author, 1921
COMPLETE 108 lines Changed 5 years, 9 months ago
phankhanhtoan2002
𡦂
chữ nôm
Author:
COMPLETE 13 lines Changed 6 years, 1 month ago
Fixes for machine learning
trung
𧊉
Bướm Hoa Tân Truyện II
Author: unknown author, reprint 01/1916
COMPLETE 404 lines Changed 6 years, 2 months ago
Story of Butterflies and Flowers (woodblock version)
trung
𧊉
Bướm Hoa Tân Truyện
Author: unknown, ca. 1946-1956, originally 1896
COMPLETE 404 lines Changed 6 years, 2 months ago
Story of Butterflies and Flowers
trung
𤿰
trống quân tân truyện
Author: unknown, ca. 1946-1956
COMPLETE 79 lines Changed 6 years, 2 months ago
Antiphon on Literature, AB. 31
trung

lưu bình dương lễ tân truyện
Author: unknown author, 1919
COMPLETE 582 lines Changed 6 years, 3 months ago
phankhanhtoan2002

huấn nữ diễn ca
Author: unknown, 1946-1956
COMPLETE 184 lines Changed 6 years, 3 months ago
phankhanhtoan2002

phan bội châu tiểu sử ( trích )
Author: unknown author, 1926
COMPLETE 121 lines Changed 6 years, 3 months ago
phankhanhtoan2002

nguyễn đạt nguyễn sinh tân truyện
Author: unknown author
COMPLETE 251 lines Changed 6 years, 3 months ago
phankhanhtoan2002

thơ trần tế xương
Author: Trần Tế Xương
COMPLETE 36 lines Changed 6 years, 4 months ago
phankhanhtoan2002

quế sơn tam nguyên thi tập : cải lương phú
Author: Nghè Liên Bạt
COMPLETE 153 lines Changed 6 years, 4 months ago
Vietnamese Folk Theatre
trung
𥙩 𫯳
lấy chồng chung
Author: Hồ Xuân Hương
COMPLETE 8 lines Changed 6 years, 5 months ago
Sharing a Husband
phankhanhtoan2002

Mỹ nữ cống hồ
Author: unknown author
COMPLETE 189 lines Changed 6 years, 5 months ago
Story of a beautiful woman
trung

nhân vấn nguyệt đáp
Author: unknown author
COMPLETE 60 lines Changed 6 years, 6 months ago
Dialogue with the Moon
trung