< Index
na tân chuyện
Author: Durand, Maurice M, ca. 1946-1956
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:34745
32%, 47 lines


1
𦬶
tiết vừa sen ngó đào
2
𩙌 𠃣 𡗉
gió xuân hây hẩy hương đưa ít nhiều
3
𢪀 𤾓
đề thơ lại nghĩ trăm chiều
4
𧡊 𡗶
thấy giơì đất lại mến yêu mọi đường
5
𠊛
người đài các kẻ hành
6
𠊛
người tinh lược kẻ tường văn thao
7
𠊛
người canh mục kẻ ngư tiều
8
𠊛 ⿱丿一力
người say đạo đức kẻ yêu tài tình
9
như phú trọc dữ bần thanh
10
chẳng qua tạo vật xây tình tính cho
11
⿰口慝
nực cười thay sự thầy tu
12
𪩪 𠁀
sớm kinh tối kệ làm ngu vẹn đời
13
𦖑 ⿳丿乛內成
chùa xưa nghe một nơi
14
chẳng tùng lâm cũng rất vời thanh quang
15
𨕭 殿 𠁑
trên thượng điện dưới hành lang
16
⿺辶⿱䒑取 𦬑
các tòa sen nở quanh tường hoa rơi
17
椿
thông reo trúc hóa đòi nơi
18
𫔳 𠊛
cửa từ dễ khiến giạ người hồng
19
𫏾
giếng hay trước tiền đường
20
𣻆
mạch tuôn hổ phách nước dường thủy tinh
21
𢪀 ⿰手冘一 𣳮
nghĩ đem rửa sạch trần tình
22
𨆝
gối phàm sao bỗng sấn quanh cảnh chiền
23
𨕭 ⿰ソ黄
trên vàng mừng đãng ngoài hiên
24
hoa cười nguyệt hẹn trầm nhạn sa
25
⿰尾采 ⿰月巛凵
chiều thanh tân vẻ não
26
𪩪 ⿱日猪 𤼸 𣈗
sớm trưa cúng quả giâng hoa đòi ngày
27
西
xem bỗng trạnh niềm tây
28
* 𫼲 *
ấy say vị đạo * thầy * lay thuyền
29
⿸⽧刀
bấy giờ mới đeo phiền
30
⿰足厶 𠓨 𨕭 𫢋
cháng vào tụng niệm tấu trên phật đài
31
𫢋
na phật giáo như lai
32
𠊛
nước dương kíp rưới giạ người 🛈
33
𢝙
mai vui mấy trúc phượng kề mấy loan
34
na nào khách hồng nhan
35
𧵆 便 𢚸
gần nơi tiện được thở than sự lòng
36
na sắc sắc không không
37
𩄲 𫢋 𡽫
am mây niệm phật non bồng tưởng tiên
38
na hương hỏa vẹn tuyền
39
𡦂 𡦂
chữ tình gắn chữ duyên rồi rào
40
西
na đông liễu tây đào
41
𦋦 ⿱山京丸 ⿱山厂彡頁 𠓨 ⿰洋
khi ra thứu lĩnh khi vào tiêu tương 🛈
42
⿰耳攵 ⿰才葉
na hồ điệp mộng trang 🛈
43
𡽫 彿 𦎛 𢠩
non vu phảng phất đài gương màng
44
𦲿 𧺀 𥿗
na thắm chỉ hồng
45
𢚸
bầy tình phong nguyệt thỏa lòng vân
46
𣷭
na bể ái nguồn ân
47
𥘿
tấn Tần phải lứa Châu Trần đáng đôi