< Index
𬒸
Kinh Cúng Tứ Thời
Daily Prayers of Caodaism
Author: Đại Đạo Tam Kì Phổ Độ - Toà Thánh Tây Ninh, Circa 1926, reprinted 1992
Source: Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo
42%, 27 lines

This is the Nom transcription of the daily prayers read by Caodaists daily.