< Index
𡜤
bài hát đĩ
Author: unknown author
Source: https://vi.scribd.com/doc/262750923/BaiHatDi


1
𥪝 𣉹 𣍊 𡜤
trong thiên hạ bao giờ cho hết đĩ
2
𡗶 𫥨
trời sinh ra vốn để chơi
3
𡋿 ⿱天匕
cho lở đất long trời âu mới thích
4
𡜤
đĩ bao tử nghề chơi càng lịch
5
𡁸
tha hồ cho khúc khích chị em cười
6
𠊛 𠀧 ⿰亻⿱𭕄寺 𧵑 𠀧
người ba đấng của ba loài
7
𨤰 𡜤
ngao ngán nhẽ như ai thì đĩ mốc
8
tàn tán hương án bàn độc
9
𡜤
ấy mới biết rằng đĩ tông
10
⿰趣𡿨 ⿱䒑巾
giang hồ chẳng thú nào không
11
西 ⿰言⿵⺆㐅
khắp nam bắc đông tây đều nức tiếng
12
𡜤 𨑮 𡜤 𨇜 𢒂
đĩ mười phương đĩ cho đủ chín
13
𠬠 ⿰口𠃩 ⿺礼爫 𫯳
còn một phương để nhín lấy chồng
14
𢼂 𣑯
chém cha cái số đào hồng