< Index
quế sơn tam nguyên thi tập : cải lương phú
Vietnamese Folk Theatre
Author: Nghè Liên Bạt
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:36606
COMPLETE 153 lines


1
anh em ơi
2
anh em ơi
3
xoay vần cuộc thế
4
𢬱 ⿰美𫔭 𡗶
khép mở giời 🛈
5
𢪀 ⿱尔⿰王里
nghĩ cho hết nhẽ
6
𠊛
khôn mới ăn người
7
𧡟 𣼽 𠁑 𠊚
sóng cạnh tranh lai láng dưới hoàn cầu người muốn nọ
7.1
𥠭 ⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗
kẻ muốn kia , không ai giống đâu
7.2
𤯩 ⿰氵⿱白工 𣩂
sống một nết chết một tật 🛈
8
⿰美開 𫼳 𨕭
đường giao thiệp mở mang trên đại lục
8.1
𡗉 𤵺 𡗋
khôn cũng nhiều , dại cũng lắm
8.2
𬂙 𠊚 𠀧 𠎬 𧵑 𠀧 𩔗
trông đó cũng biết , người ba đấng của ba loài .
9
𥠭 ⿰子内 𢺹
giống nòi chia sắc vàng
9.1
𤽸 𧹦 ⿰黑顛
sắc trắng , sắc đỏ , sắc đen
9.2
𡥵 𤤰 𤤰 𡥵
con vua vua dấu , con chúa chúa yêu
9.3
⿰乃𡿨 ⿱罒𪜀 𥢆 𢪀
ai náy cũng riêng bụng nghĩ .
10
𨇜 𦓿 ⿰奔𡿨 𠏲
công việc đủ nghề học , nghề cầy , nghề buôn , nghề thợ
10.1
𧵑 𫼳 𧵑
của anh anh mang , của nàng nàng xách
10.2
𡎢 𧯶 𠹾 𢬣
ngồi không chịu để tay quai .
11
𠃣 𧋆 𡗉 𢪀 𠊚 𦋦 𢵋
mật ít ruồi nhiều , nghĩ người ta đường ra sức đua tranh
11.1
⿱⿲⿱丿𠃊白コ冗 𧵑 𫼳 𤼸
khéo đâu đất bỏ hoang , của sẵn mang dâng
11.2
𣘃 𧹦
cây đỏ còn toan đào hết góc .
12
𠹾 ⿰前畧 𣉹
quít làm cam chịu , tại kẻ trước hoá bây giờ tất tưởi
12.1
𡗶 ⿰美𫔭 𨇒
may thay trời mở lối , cơn chợt tỉnh
12.2
𨢇
rượu ngon nay đã nếm qua mùi .
13
𢪀
bụng nghĩ hay việc làm mới hay
13.1
𢩮
nhắc tinh thần đừng giữ thối ngây
13.2
𠓨 ⿰土殿
lừ đừ như ông từ vào đền , trông chiều .
14
𫏾 𣉹
khi trước khác bây giờ lại khác ,
14.1
𢬭 𨇒
đổi ăn mặc đừng theo chi lối hủ ,
14.2
𠅎 𥄭 𢞂
lướt thướt như lễ sinh mất vợ ngó bộ buồn cười .
15
𠋥 𢧚
chẳng thầy sao mày làm nên ,
15.1
kìa cao đẳng , kìa giai
15.2
⿰氵𠬠 ⿰口勸 ⿰火卒
sự học hành một bụng khuyên răn , sao cho sáng suốt
16
tiền mua tiên cũng được ,
16.1
nào trung châu , nào biên tỉnh ,
16.2
⿰彳𠬠 𤾓 ⿰美𫔭 𪿒
việc bán buôn trăm đường mở , chớ ngại xa xôi
17
𠏲 𦁼 𠏲 𤳰
thợ may ăn giẻ , thợ vẽ ăn hồ ,
17.1
𬁖 𠊚 𣦍
sao bằng người giữ bụng tin ngay ,
17.2
⿱巨大 ⿱罒𪜀 𧵑 ⿰雜𡿨
lợi lớn hơn , của nhặt thấm chi đồ tẹp nhẹp . 🛈
18
𠫾 𠫾
đi giác sắm bầu , đi câu sắm giỏ ,
18.1
⿰迼𡿨
huống chi học nghề chơi tễu ,
18.2
𨇜 𢬣 𢩽 𤍊 𨑮 𨑮
đồ làm phải đủ , tay không chưa rẽ tỏ mười mươi .
19
⿰豆畐 𨕭
nói chuyện sinh nhai , bậc làm trên , 🛈
19.1
⿰前畧 ⿰夷𡿨 ⿰用𡿨 𫯳
trước phải giè dùng , chồng ăn chả , vợ ăn nem ,
19.2
⿰⿳世冖巾下
kẻ dưới tội không phí phá .
20
𥪝 𣇜
xem trong đoàn thể , buổi mới cốt ,
20.1
𪃿 ⿱𣲩女 𪆧
phải cho chung bụng , ông nói , nói vịt ,
20.2
⿰彳𠬠
việc thì phải để lây nhây .
21
𤳰
khôn thì vẻ cho nhau ,
21.1
𢪀 𠲝
chớ nghĩ rằng ta nói trối , 🛈
21.2
𦓡 𡳵
rước ma nát ma mới .
22
⿵门心 ⿰台𫧇
muốn hay phải giữ cho trọn , 🛈
22.1
đừng chơi những kẻ hoang ,
22.2
𦓡 ⿰犭宁 𤞼 𫅜 𤞼
chữa lợn lành hoá lợn tốt .
23
𢖵 𥠭 𣘃
ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,
23.1
𠇍 𠦳 𢆥 𥘀 𨕭 𦠘
mấy nghìn năm đức thuấn ân nghiêu , mang nặng trên vai ,
23.2
𥾽
báo đáp sao cho bền được nguyện .
24
⿰氵兀
bột mới gột hồ ,
24.1
𠀧 𣷭
ba vạn quyển dừng âu bể ái ,
24.2
𥪝 ⿱乃子 𦋦
in sâu trong óc , văn minh rồi mới nẫy ra tài .
25
⿰扌論 𠊛
đạo tri giao cốt phải trọn người ,
25.1
𧵆 ⿰黑顛 𧵆
gần mực thì đen , gần đèn thì sáng .
26
𡓃
đường xử sao cho biết lối ,
26.1
𧷺 𨱽
bầu thì tròn , ống thì dài .
27
𡛔 𫯳 𧏵
gái chồng như rồng vây ,
27.1
𤾓 𢆥 ⿰眉𡿨
trăm năm vẹn đạo xướng tuỳ , án ngọc ngang mày ,
27.2
⿰禮𡿨 ⿰宁守 𢘝
lẽ phải giữ thường ai chẳng nể .
28
𡥵
con cha như nhà co nóc ,
28.1
⿰氵𠬠 𨤔 𨃴
một mực chăm đường hiếu dưỡng , vẻ ban quanh gót ,
28.2
𢚸 𨕭 𥉫 ⿰𫳭下 𢝙
lòng trên trông xuống cũng thêm vui .
29
𧡊 𦓡 𢬣 𢴿
chớ thấy sóng ngả tay chèo ,
29.1
𪾋 𡅳 𢪀 𢥈
dám khuyên ai biết nghĩ biết lo , 🛈
29.2
𨅸
đứng lại vững chân thì hẳn được .
30
𠫾 𨀈 𫏈
đương đi quang bước quàng đường dậm , 🛈
30.1
𤳰 𤳰
kìa những kẻ vẽ khôn vẽ khéo ,
30.2
⿰罢出 𢙲 𨀈 𢜝
làm ra nhỡ bước sợ không rồi .
31
𩛜 𮖤 𦹳
đổi cho sạch , rách cho thơm ,
31.1
𧯶 𪂮
như ai , nước đục béo ,
31.2
𢪀 𡥵 𨉓 𥘀 𢬣
chẳng nghĩ con cái mình , nặng tay rìu búa .
32
𢪀
ăn nhai , như nghĩ ,
32.1
𡗶
chớ toan sự trời bắt két , 🛈
32.2
𨖲 𩈘 ⿳世冖巾
gặp khi thì vận thế , lên mặt cân đai .
33
𨀈 𢝙 𡗋 𢗼 𡗉
bước công danh vui lắm cũng lo nhiều ,
33.1
𥪝 𨉞 ⿱𥫗妬 𦰟
trong lưng chắc đã hơn ai , đơm đó ngọn tre ,
33.2
𩵜
đừng háo hức chi nghề kiếm .
34
𦓡
đường danh lợi vinh kia nhục đó ,
34.1
⿰片⿱子皿 𥙩 𢱖 𢬣 𥪝
miếng thì mang lấy tiếng , múa tay trong bị , 🛈
34.2
𥸷
khéo man chi sự ăn xôi .
35
𦲿
thảm đến ai vạch tìm sâu ,
35.1
𢚸 𠅎 𢚸 ⿰舟都 𢪀
được lòng đất mất lòng đò , nghĩ sao cho phải .
36
𫨩 𥑥 𦋦 𦟐
hay chi sự rán sành ra mỡ ,
36.1
𫃚
buộc cổ mèo treo cổ chó , đến thế thì thôi .
37
⿰皮補 𣠶 𢚸 𢪀 𤤰
xanh vỏ đỏ lòng , chẳng nghĩ chi áo chúa cơm vua ,
37.1
⿱𦍌又 ⿰造𡿨 ⿰栗𡿨
chùa đốt chùa , kể nghĩa chi đồ náo nức .
38
𫙂 𦠆
chôn râu chơi rốn , ai chẳng quê cha đất tổ
38.1
⿰坐外 ⿱罒𪜀
ngồi thúng cất thúng , thuỷ chung kẻ hẳn hoi .
39
⿰氵𠬠 𢧚
một cột làm chẳng nên dừng ,
39.1
⿰⿱人上𡿨 𢧚 ⿰彳𠬠 𦳦
phải giùm nhau cho nên việc tốt tươi ,
39.2
ăn quả nào rào quả ấy .
40
𠄩 𠓨 ⿰氵𠬠
hai thưng cũng vào một đấu ,
40.1
𢜝 ⿰小𡿨
hễ biết tính sợ chi cơn túng thiếu ,
40.2
𩛷 𣋚 ⿰忄卢 𩛷
ăn bữa hôm lo bữa mai .
41
𨇒 𠬕 ⿳䒑化十
lối dung tài đã bỏ hết hoa ,
41.1
𫨩 𫨩
kìa những anh hay thơ , hay phú ,
41.2
𫨩 𫨩 ⿲忄旦力 𡳪 ⿰竜𡿨
hay kinh nghĩa , hay sách văn , đất đuôi nòng nọc .
42
⿳口冖月 𦋦
đường tiến hoa cốt tìm ra thực hiệu ,
42.1
𢃱
kìa những kẻ nào , nào dày , nào ba toong ,
42.2
𠇍
nào ô máy , tốt mẽ dẻ cùi .
43
𨉟 ⿰目迷 ⿰目芒
giậu đổ bìm leo , cũng tại mình mang ,
43.1
𤯩
còn trách chi ai , thác ngủ sống say ,
43.2
𦎛 𫖀
gương hủ tục kia đà treo áp mặt .
44
𫅷 𣒣 𠓀
tre già măng mọc , lần hơn trước còn mong lại ,
44.1
𢣇 ⿰忄喜
hăm hở tìm phương học khéo ,
44.2
𪰬 𦖻
chuông tự do rầy đã đánh vang tai .
45
𢪀 ⿱世力 𢞂
nghĩ cho xa sự thế cũng buồn cười ,
45.1
⿰虫徂 𡥵
khác chi đâu nuôi con dện .
46
𨅸 𨉓
đứng chưa vững , sức mình còn phải nhún ,
46.1
𧎝 𥒥
chớ vội rằng được , châu chấu đá ông voi .
47
𣉹 ⿱大⿰⿳丷田大禾 ⿱巨大 𫨩 𡮈 𤝞 𡥵
bao giờ to lớn cẳng hay , mèo nhỏ bắt chuột con ,
47.1
𫥨
sức ấy xem ra đừng gượng
48
𠇍 𠮾 𧵑
mấy kẻ ngọt ngon chưa vững , tiền thực mua của giả ,
48.1
𪹾 ⿱艹者 ⿰矢⿱吞内
sự kia xét kỹ chứ kẻo sai .
49
𢀭 ⿰去刂
giầu làm kép , hẹp làm đơn , cực dường nào ,
49.1
⿱世力 𢵋 ⿱罒𪜀
liệu thế đắn đo kẻ phải .
50
𩂏 𩂏
nhật che mưa , thưa che gió , phong trần hội ấy ,
50.1
𦋦 𢬣 ⿰来男
ra tay xoay xở đáng làm giai .
51
𧯶 𠰘 𥉫
chớ như ai miệng chờ ho , cấy trông ,
51.1
𦋦 𢲲
trồng ăn , ra sức sửa sang ,
51.2
𪤍 𡒯
nền hưng vượng khó chi xây vững móng .
52
𢬣 𫨩 𧆄
suy mới biết đất tay hay thuốc
52.1
⿰美𫔭
học ăn , học nói , học gói , học mở ,
52.2
⿰𧾷名 𣭻 𨀈 𣷭
nhanh chân mau bước , bể trầm luân sao cũng vẫn qua vời .
53
𧡊 𦓡 𣦍 𢧚 ⿰半信
thấy ai ngay thực mới nên tin ,
53.1
𠫾 𫥨 𠳨 𫅷 𧗱 𠳨 𪨅
đi ra hỏi già , về nhà hỏi trẻ .
54
𢪀 𨉓
nghĩ mình u chi chẳng biết ,
54.1
𠰘 𢖵 𥹰 𤴬 𢖵 𠁀
miếng ngon nhớ lâu , điều đau nhớ đời .
55
⿰彳𠬠 𧯶 ⿰氵𠬠 𣦍 𢪀
việc hồi thiên một chốc xong ngay , bụng nghĩ cho sâu ,
55.1
⿰𥺊𡿨 𥺊 𢜝
đừng láo nháo như cháo mấy cơm , sợ khi nát bét .
56
𢚸 𤾓 𢆥 𥱬 𢬣
lòng ai quốc dẫu trăm năm ghi đó , tay cầm cho vững ,
56.1
⿰扌⿱吞内 ⿰以易
kéo lanh chanh như hành không muối , chưa rễ ăn ai .
57
𥉫 𩜙
xin đừng giương mắt trông nhau ,
57.1
𡗋 ⿰仕𡿨 ⿰㪯门
lắm sãi không ai đóng cửa chùa , phong hội ấy ,
57.2
𡽫 ⿰忄卢
nước non này , ai cũng lo toan cho hết sức .
58
𫅷 𠵘
thôi đừng già mồm nói giối ,
58.1
𨑮 ⿱大⿰⿳丷田大禾
mười voi không được bát nước xáo , chí khí to ,
58.2
⿰彳𠬠 ⿱巨大 ⿰星牢
công việc lớn , sao cho chắc chắn được như lời .
59
𣷭 𡗋
cuộc viêm bang tuy dâu bể lắm phen ,
59.1
𩄲 西 ⿰星牢
đông mây , tây sao , muốn sức phù trì ,
59.2
𣅶 𦋦
gặp lúc mở mang ra cũng rễ .
60
⿰重禾 𠬠
giống hồng , lạc cũng anh em một họ ,
60.1
𤯩 𨖅 𠇍
sống làng , sang nước , mấy câu gắn ,
60.2
⿰口勸 𢪀 𦓡 𥋳
khuyên ai thong thả nghĩ coi .