< Index
nhân vấn nguyệt đáp
Dialogue with the Moon
Author: unknown author
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:6636
COMPLETE 60 lines

AB. 150 Other versions: http://sachxua.net/forum/sang-tac/pha... https://www.google.de/url?sa=t&source... Traduction et bibliographie, 1911, Phạm Quỳnh: http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1...1
tiết xuân dạ thiên thanh vân tĩnh 🛈
2
𣌉
chốn lữ đình giấc tỉnh canh khuya 🛈
3
𦖻 𦖑 𦊛
tai nghe văng vẳng bề
4
𦎛 𤊨 𤋵
gương nga vằng vặc giãi kề quế lan 🛈
5
𧡊 𦝄 𢚸
thấy trăng thoát động lòng vàng
6
𠇍 𠳒
ngâm câu vấn nguyệt đọ ngang mấy lời
7
𠳨 𠇍 𡢐
hỏi nguyệt mấy sau trước
8
𪱊 𦓡
duyên cớ sao được thảnh thơi
9
𢬭 𣋀
nguyệt rằng vật đổi sao rời
10
𦎛 𡗶 𠊚
gương này trời để cho người soi chung
11
𤻻
làm cho mỏi mệt anh hùng
12
𠦳 ⿰氵𠬠 𢚸
ngàn thu sương tuyết một lòng thanh quang
13
𠳨 𨕭
hỏi nguyệt đường lên tới
14
𠇍 𨑮
chốn thiềm cung biết mấy mươi xa
15
𠇍
nguyệt rằng ta lại mấy ta
16
𣘃 𧘇 𪜀
cây đan quế ấy chị em
17
𨀈
anh hùng bước tới đọ xem
18
𦎛
kia gương ngọc thỏ , nọ rèm thuỷ tinh
19
𠳨
hỏi nguyệt tình chẳng
20
chứ niên hoa phỏng đã dường bao
21
nguyệt rằng yếu liễu thơ đào
22
𨖲 𤏣 𧷺
càng lên càng tỏ , càng cao càng tròn
23
𬌓 𦎛 𤊨 𤷱
tấm gương vằng vặc chẳng mòn
24
⿱罒𪜀 𡥵
bao nhiêu tinh đẩu con cái nhà
25
𠳨 𠇍 𢆫
hỏi nguyệt hằng nga mấy tuổi
26
𣈜 𠄻 𦤾 𫥨
cứ ngày rằm đến tối thì ra
27
⿰口浪
nguyệt rằng ta lại biết ta
28
minh minh tràng dạ ai lại biết ai
29
𢧚 ⿰美開 𩈘 𠁀
vậy nên mở mặt soi đời
30
𠊛
biết nơi nham hiểm , biết người gian
31
𧡊 𢚸 𢞅
thấy nguyệt nói lòng càng yêu nguyệt
32
𢚸
biết lòng ta nguyệt hay chăng
33
𨀈 𨕭 𦤾 𦝄
bước lên cho đến cung trăng
34
-
kết duyên cho được nga - hằng mới tha
35
⿰氵𠬠 𦝄 𠇍 ⿰氵𠬠
một trăng mấy lại một ta
36
𠀧
biết nhau chỉ canh ba điểm tùng
37
𢚸 𠳨
nguyệt cũng muốn ướm lòng lại hỏi
38
𡓃 ⿱罒𪜀 𡓃 ⿰牢何
lối trần gian lối làm sao
39
𠁀
cuộc đời xem tựa chiêm bao
40
𥪝 𨦩
công hầu khanh tương xôn xao trong vòng 🛈
41
𠑬 𡭲
tranh nhau chút hơi đồng
42
𫽅 𠑬 𠰘 𧵑 𡗶
cướp nhau miếng đỉnh chung của trời
43
𠳨 𦤾 𠊚
nguyệt lại hỏi đến người quân tử
44
𣇜 𡨸
buổi vân lôi đôi chữ kinh luân
45
𠺘
ta rằng đã thánh , thần
46
𫥨 𢬣 𢧚
ra tay bát loạn nên thân trí bình
47
còn phường trục lợi tham danh
48
⿰虫徂 -
chẳng qua như truyện minh , linh , -
49
𠳨 𠇍
nguyệt lại hỏi rừng nho mấy kẻ
50
𤑟 𤉜 𢬣 𢯏 -
ràng tay bẻ quế trường - an
51
⿰口浪 𩵜 𪀄
ta rằng nước chim ngàn
52
𠁀 ⿱罒𪜀
đời nào chẳng phượng hoàng kình nghê
53
𠳨 ⿲忄言菫 𢠐 𢠐 ⿲忄言菫
ta hỏi nguyệt ngẩn ngơ , ngơ ngẩn
54
𠳨
nguyệt hỏi ta thơ thẩn thẩn thơ
55
⿰畧先 𩙌
chồi hoa trước gió phất phơ
56
𩙌 𠺙 ⿰口夕
hưu hưu gió thổi hương đưa ngạt ngào 🛈
57
canh càng diễn nguyệt càng cao
58
nguyệt ta ta nguyệt biết bao nhiêu tình
59
𠇍
mấy câu ngâm chốn lữ đình
60
𨉓
ai biết nguyệt biết mình hay chăng