< Index
nhân vấn nguyệt đáp
Dialogue with the Moon
Author: unknown author
Source: http://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:6636
COMPLETE lines

AB. 150 Other versions: http://sachxua.net/forum/sang-tac/pha... https://www.google.de/url?sa=t&source... Traduction et bibliographie, 1911, Phạm Quỳnh: http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1...


Characters marked as Not-in-Unicode

9 unique IDS found
IDS
Lines
⿱罒𪜀
24.0
⿱罒𪜀 𡥵
bao nhiêu tinh đẩu con cái nhà
38.0
𡓃 ⿱罒𪜀 𡓃 ⿰牢何
lối trần gian lối làm sao
52.0
𠁀 ⿱罒𪜀
đời nào chẳng phượng hoàng kình nghê
⿰氵𠬠
MỘT
12.0
𠦳 ⿰氵𠬠 𢚸
ngàn thu sương tuyết một lòng thanh quang
35.0
⿰氵𠬠 𦝄 𠇍 ⿰氵𠬠
một trăng mấy lại một ta
35.0
⿰氵𠬠 𦝄 𠇍 ⿰氵𠬠
một trăng mấy lại một ta
⿰美開
MỞ
29.0
𢧚 ⿰美開 𩈘 𠁀
vậy nên mở mặt soi đời
⿰口夕
NGẠT
56.0
𩙌 𠺙 ⿰口夕
hưu hưu gió thổi hương đưa ngạt ngào
⿲忄言菫
NGẨN
53.0
𠳨 ⿲忄言菫 𢠐 𢠐 ⿲忄言菫
ta hỏi nguyệt ngẩn ngơ , ngơ ngẩn
53.0
𠳨 ⿲忄言菫 𢠐 𢠐 ⿲忄言菫
ta hỏi nguyệt ngẩn ngơ , ngơ ngẩn
⿰口浪
RẰNG
27.0
⿰口浪
nguyệt rằng ta lại biết ta
51.0
⿰口浪 𩵜 𪀄
ta rằng nước chim ngàn
⿰牢何
SAO
38.0
𡓃 ⿱罒𪜀 𡓃 ⿰牢何
lối trần gian lối làm sao
⿰畧先
TRƯỚC
55.0
⿰畧先 𩙌
chồi hoa trước gió phất phơ
⿰虫徂
48.0
⿰虫徂 -
chẳng qua như truyện minh , linh , -