< Index
𥙩 𫯳
lấy chồng chung
Sharing a Husband


1
𧜖 ⿱艹⿻几二
kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
2
𥙩 𫯳
chém cha cái kiếp lấy chồng chung
3
𠄼 𨑮 𫨩
năm chừng mười hoạ hay chăng chớ
4
⿰氵⿱己乂 𣎃
một tháng đôi lần cũng không
5
𢶸 𥸷 𥸷
cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng
6
cầm bằng làm mướn mướn không công
7
𠸠 𠰚
nỗi này biết nhường này nhỉ
8
𠓀
thời trước thôi đành vậy xong