Trạng Quỳnh 1: Ông to đầu 😤 3.6 Advanced 😤 3.6 Advanced
ôngNguyễnQuỳnhlàngYênVựctỉnhThanhHoáđậucửnhân𧗱về𠁀đờiCảnhHưngnhàHậuLệ

khi𨖲lên𦉱bảy𨖲lên𠔭támtuổi𨔈chơinghịchđãkhítướngkẻcả𥙩lấy𦲿chuốilàmcờ𦲿senlàmlộng𦓡lạitínhkhinh𠊛người𠬠một𣋚hôm𡨌giữađêmtrungthucùng𪨅trẻ𡥵con𨔈chơi𦝄trăngông𧘇ấybảo𠎪𪨅trẻlàmkiệurướcthìtađưachúngbây𠫾đixem𠊛ngườiđầu𡚢tobằngcáibồ.

𠎪𪨅trẽ𦖑nghe𠳒lời調đềumỏi𤻻mệtcả. ôngquỳnhbảochúngbâycàng𢣂nghĩ𠬠một𡭧chútrồi𠋺taođưa𠫾đixemrồiđưa𠎪𪨅trẽ𠓨vàocáinhàtốibảo𨅸đứngcảđây. để𠋺tao𠫾đichâmlửa𤐝soichoxemông𡚢tođầu

nhữngđứa𡮣𨓐lạ𢜝sợkhônggiámxemchỉđứa𡘯lớnlại𦓡cố. ông𤏧thắpđènxongbảo𪨅trẽrằngkìachúngbây𥊛trông𠓨vàovách𦓡xemông𡚢tođầuđã𫥨rađấy𠎪𪨅trẻnhưnhác𥊛trôngchỉ𧡊thấy𩃳bóngquỳnhvách

đầu𡚢tonhưcáibồthiệt

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 1244 times