kiếpphùthểnhânsinhthấmthoắt
𡨸chữbần𢧚nênngắt𡨸chữduyên
ailàm𢼂sốphậnxui𢧚nên
𧯶thuasắc𧺁thắm𧯶𪬡hènmàutươi

contạohoátrêu𤽗ngươichi
đemsắctàithucả𠓨vàokhuôn
hiên西tây湿thấpthoáng𦝄trăngsuông
𩙌gióvànghiuhắtnhư𣻆tuônmạchsầu

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 965 times