Thiên Nam Toàn Quốc Diễn Âm 😤 3.4 Advanced 😤 3.4 Advanced
quý hiênnhân𣅶lúcthanhnhàn
diễnca𠬠mộtbảnđạinamtoànđồ
đểr họckhiếnchor biết
việtnamnàybiết𣍊hếtphongsương
nướctathuộc𡎝cỏiđôngdương
địahìnhnhư𨕭trênngàn𣷭bểđông
thế𣦎thẳngkỳ𠁑dướichn đin la
khắpxem𦊚bốn𡎝cỏisơn
...

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 681 times