mẹơitối𫢩nay𨉟mìnhăn vậymẹ
tối𫢩nay𨉟mìnhăn𬖾phở
mẹ𤍇nấu𬖾phở𪃿𫨩hay𬖾phở𤙭vậy?
mẹ𤍇nấu𬖾phở𤙭
𡥵conthích𬖾ohở𤙭
khinàothìmẹ𤍇nấuxong𬖾phở
𫤯tám𣇞giờmẹ𠱊sẽlàmxong
thế𡥵con𠫾đi𨔈chơinhàbạnđượckhông?
𡥵con𠫾đi𠫾đi, 𢖵nhớđừng𧗱vềmuộn

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 632 times