Trạng Quỳnh 2: Ông Tú Cạt 😎 4.7 Difficult 😎 4.7 Difficult
𠬠mộtông𠸜tên𪜀cạt

𧼋chậy𦤾đếnbéo𦖻taiQuỳnh𦓡bảorằng𠋺tao𫥨racho𠬠mộtcâuđối
𢓽hễđốiđượcthì𠋺taotha

câuđốirằng𤞼lợncấn 𫗒ăncámtốn*
Quỳnhđối𣦍ngayrằngchókhôn𠤆chớcắncàn

ônglại𫥨racâu𠯆nữarằng𡗶trờisinhôngCạt
Quỳnhlạiđốiứngkhẩutằngđất𢴚nứtcái󰔅bọ󰔈hung

ôngtức𠬃bỏ𠫾điluôn

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 743 times