Trạng Quỳnh 3: Trả Ơn Bà Chúa Liễu 😎 4.1 Difficult 😎 4.1 Difficult
gặpkhoathiQuỳnh𫥨raứngthiđường𠫾điqua殿đềnSồngQuỳnh𠓨vàoyếtchúaLiễuxinchúaphùhộchođậuthìxin𠭤trảlễ

Quỳnh𫥨rathiquảnhiênđậuthiệt𣅶lúc𧗱vềQuỳnh𧷸mua𠬠một𡥵con𤙭mẹ𠬠một𡥵con𤙭𡥵con𨑻đem𦤾đếnlễ

Quỳnhquỳ𨑜xuống𥚄lạyrồi𢩮dắt𡥵con𤙭mẹ𦤾đến𢯜buộc𠓨vào𢬣tayngài𦓡
khấnrằng

chúa𢚸lòngthươngphùhộchoQuỳnhđượcđậu𠉞naygọi𪜀𠬠một𡥵con𤙭để𠭤trảlễxinchúanhậnchochúa𪜀 chịxinlễ 𡥵con𡘯lớncòn𡥵con𡮈nhỏemxin𨑻đem𧗱vềkhaodân

nóirồi𢩮dắt𤙭𡥵con𧗱về𡥵con𤙭mẹ𧡊thấy𢩮dắt𠅍mất𡥵con𠫾đi𨃸lòng𨖲lên
𧼋chạytheolàmngaichúađổlổngchổnglọng𢭮gảycả

Quỳnhcườinóichịthươngem𧹅ngèo𠭤trảkhông𥙩lấythìemxin𨑻đem𧗱về

nóirồi𢩮dắtcả𠄩haimẹ𡥵con𤙭𧗱về

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 700 times