chị𠫾đilàm𠇍mấy𣈗ngày𠬠mộttuần
𦊚bốn𣈗ngàytôi𠫾đilàmtừthứ𠄩hai𦤾đếnthứ𠄼năm
từ𠇍mấy𣇞giờ𦤾đến𠇍mấy𣇞giờmỗi𣈗ngày
từ𠃩chín𣇞giờ𦤾đến𠄼năm𣇞giờ𪤾chiều
chịthức𧻭dậy𣅶lúc𠇍mấy𣇞giờ
tôithức𧻭dậy𣅶lúc𠄼năm𣇞giờ𤎜sáng
𣇜buổitốichịthườnglàm
tôithường𠫾đi𫗒ănvớibạn

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 826 times