Máy phát hiện nói dối 😤 3.3 Advanced 😤 3.3 Advanced
𧡊thấy𡥵con𤳇trai𠫾đi𭓇học 𧗱vềmuộnông𢂞bốmuốn𠳨hỏinhưng𢜝sợ𡥵connói𠲝dối𠂫bèn𫼳mang𣛠máypháthiệnnói𠲝dối𫥨ra使sửdụng
𠀲đứa𡥵con𣃣vừa𠭤trả𠳒lờixong bị𣛠máypháthiệnnói𠲝dối đấmcho𠬠mộtcái
ông𢂞bốliền𨖲lên giọnghồibằngtuổi𡥵con𢂞bốkhônglàmôngnộiphải𢞂buồn𢚸lòngbao𣇞giờ𣃣vừanóixongông𢂞bốbịcái𣛠máyđá𠬠mộtphátvăng𫥨rangoài𨴦cửa
𧡊thấyvậy𡞕vợ liềnnóiđáng𠁀đờianhanh 𦓡𡥵conphải𫥨ranôngnỗinày𠃣ít𫥨rathìcũng𪜀à𡥵con𧵑củaanh 𠹲chứ𣃣vừanóixong𡞕vợ bịcái𣛠máyđácái𠶙bốpvăngtít𫥨rangoàiđường

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 776 times