Bước chuẩn bị gay cấn 😎 4.1 Difficult 😎 4.1 Difficult
𠬠mộtđỡkhá𫅜lànhnghềnhưnghay𠅍mấtbìnhtĩnh𠊛ngườitagọi 𦤾đếnđỡ𠬠một𦙺ca𪽅đẻ𡥵con𡦅sotớivớihòmdụngcụ𥪝trong𢬣taynóivới𠊛người𫯰chồng
- 𠶆mờianh𫥨rangoàicầntôi𠱊sẽgọi
sảnphụđãbắtđầula𠿒hétkhoảng10 丿phút𡢐sau𢲬thòđầu𫥨ra𨵣cửanói
- anhkìmkhông
- 𪵤hả - anh𫯰chồng𧷺trònmắt𠳨hỏi
- 𠳐vângkìm𨗜nhanh𬨠lênkhông𪵤hảhởhếttôibiếtviệctôiphảilàm
kìmrồikhoảng5 丿phút𡢐saulạixuấthiện𨵣cửa
- anhcáicờ𡚢tokhông
- cờà𥚄lạychúa調điềuđãxảy𫥨ravớivợtôi
- à... khôngsaonhưngtôicần𠬠mộtcáicờ
𠊛người𫯰chồng𫺎bângkhuâng𥋴ngắmcáicờrổimiễncưỡngđưachota𨵣cửakhéplạitiếngkimloại𢯠va𠓨vàonhauxủngxoảngkét... kétanh𫯰chồngrunngoàinghiếnchặt󰌻răng𩈘mặt 𦛍tái𤵺dạichân𢬣tay𢹈runbầnbậtđược𠬠một𣋛látthở𠽞hổnhển𩈘mặt𥚅nhễnhại𣳡mồhôi𢲬thòđầu𫥨ra𨵣cửaquát
- hãy𦖑ngheđâytìm𣦍ngay𠬠mộtcáibúatạ𠮩nếuchậmthìkhông趿kịp𠅍mất!
𦤾đếnnước󰀦nàyanh𫯰chồngkhông𠹾chịunổi𠯆nữa𨵣cửa𨃸xông𠓨vào𠓀trướcmắtanh𪜀𡋂nềnnhàngổnngangkìmbúa... hòmdụngcụ𣗓chưa𢲫mởđược

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 704 times