Gửi lời chào lớp Một - Hữu Tưởng 😤 3.6 Advanced 😤 3.6 Advanced
𤖹lớp𠬠mộtơi𤖹lớp𠬠một
đónem𠓨vào𢆥năm𠓀trước
𫢩nay𣇞giờ丿phút𢺺chia𢬣tay
𫏍gửi𠳒lờichàotiến𨀈bước!

chàobảngđen𨵣cửasổ
chào𡊲chỗ𡎦ngồithânquen
tấtcả chàolại
đóncácbạn𡮈nhỏ𬨠lên

chàogiáokính𢗔mến
𠱊sẽxachúngem
làmtheo𠳒lời𠰺dạy
𠱊sẽluônbên

𤖹lớp𠬠mộtơi𤖹lớp𠬠một
đónem𠓨vào𠄼năm𠓀trước
𫢩nay𣇞giờ丿phút𢺺chia𢬣tay
𫏍gửi𠳒lờichàotiến𨀈bước

New to phonetic annotations? Learn more...

Read 665 times