< Index

1.
> 𠬠
thơ trần tế xương > xuân dạ vũ cảm hoài ( bài một )
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𩅹 𠃅 ⿱䒑如
thánh thót mưa xuân đắp mái nhà
2
𫗂 𢖵 𠊚
gió đông gọi khách nhớ người xa
3
𣷭 𣼽 𨖲 𬺗
bể sàn lai láng triều lên xuống
4
𣅙 𥋴
thôi đối đèn khuya lại ngắm hoa