< Index

1.
> 𫤯
lưu bình dương lễ tân truyện > trang tám
COMPLETE 40 lines
Characters

1
𥊛 𠊛 ⿱罒出
trông người ra cũng phong quang
2
𠳒
lời ăn nói cũng dịu dàng khoan thai
3
𠄩
giai nhân chưa dễ được hai
4
⿱䒑巾 ⿱罒𪜀
nào lược giắt trâm cài bảnh bao
5
𫨩 ⿱世力 ⿱䒑巾
chẳng hay tình ý thế nào
6
𨔍 𨓡 𨀈 ⿰𮎛入
lạ lùng lại bước vào làm thân
7
𠳨 𠻃 ⿱罒出 ⿱⿰㐆𠬠心
hỏi han ra tứ ân cần
8
nỗi niềm chàng mới lịch trần phân minh
9
𪾋 𠇮
rằng ta dám giấu chi mình
10
𡗋
trách anh dương lễ bạc tình lắm thôi
11
𠇍 𫷜 𡗶
giao du biết mấy năm trời
12
⿱䒑巾 𠳒 ⿱䒑巾 𠳒
nào lời thiết thạch nào lời tất giao
13
⿰娄乆
bấy lâu lương nguyệt phiêu cao
14
⿱𦍌又 ⿱䒑旧 ⿰𮎛入 𠳨 𠶀
nghĩ tình nghĩa vào hỏi thăm
15
quản bao đường xa xăm
16
⿺尺丶 𧡊
đến nơi thấy bạn tri âm rầu
17
𠬠 ⿰亻⿱工失
lại thêm được một thằng hầu
18
𭓇 ⿰車⿳一丷工 𠊛
nịnh thần khéo học những câu khinh người
19
⿱罒出 𠁀
nghĩ ra ngán cho đời
20
𧏵 𩵽
sa rồng gặp tôm cười phải du
21
𥒥
bàn chi đứa ngu phu
22
𩔖 𫚳 ⿳廿⿲冫口𡿨灬 ⿱⿲冫白𡿨冗
những loài chim yến biết đâu chí hồng
23
𥦗
nguồn cơn trách kẻ đồng song
24
𢚸 ⿱䒑巾 𢚸
lòng nào nữ phụ lòng cố nhân
25
𢧚 𠬠 𢽼
vậy nên vịnh một vần
26
𫺶
nửa phần trách bạn nửa phần giận thân
27
⿱䒑化 𣅶
tài hoa phải lúc phong trần
28
rằng cực phần thái lai
29
𨱽
công danh đường hãy còn dài
30
⿰女䂖
trượng phu ai kém chi ai đó
31
𪡇 ⿱罒出
nể nàng phải nói ra
32
𫨩 𠳨
chẳng hay nàng hỏi chi ta bây giờ
33
𦖑 𠳒
nghe lời nàng mấy tuỳ
34
𠲶 𪪏
mỉm cười giả cách lẳng kể bàn
35
rằng em chút phận hồng nhan
36
𢘾 𫔮
ơn cha nhờ mẹ cũng nhàn cái thân
37
⿱穴糿
tưởng chiều yểu điệu thanh tân
38
𬇚 ⿰亻𠅘
ước ao được kẻ văn nhân mới đành
39
⿰日芫
song đường nhiều kẻ rắp danh
40
⿳人爫貝 𣘈
tham bề tài sắc ép tình phấn son