< Index

1.
> 𨑮 𠄩
lưu bình dương lễ tân truyện > trang mười hai
100%, 40 lines
Characters

1
𦖑 𢜠 𢚸
nàng nghe tin cũng mừng lòng
2
𫯳 ⿰娄乆
thoả tình nuôi bạn chồng bấy lâu
3
𠳒 𡽫
tưởng lời non thẳm nước sâu
4
⿱罒𪜀 ⿰⿱𭕄合刂 𢖵 𢚸
những đắp nhớ đổi sầu lòng quê
5
𬓲 ⿰石⿱日⿱𠀎𧘇
tình riêng riêng nặng bề bề
6
𢜠 ⿰扌𭁈 𧗱
vội mừng nàng lại trở về quê hương
7
𧡊
thấy tin dương lễ vội vàng
8
𠊛 ⿱罒出 ⿰𮎛入
sai người ra đón rước nàng vào trong
9
𧡊 ⿰末靣 𢝙 𢚸
tình xưa thấy mặt vui lòng
10
⿰扌阑 𢬣 ⿰𮎛入
lan tay vào chốn lầu hồng hàn huyên
11
⿰石⿱日⿱𠀎𧘇 𠳒
nàng rằng đã nặng lời nguyền
12
𪾋 ⿱𦍌又
dám say tình bạn quên nghĩa chàng
13
⿱人氺 𧜖 𫋻
mấy thu chăn gối tha hương
14
𠄼 𢠩 𠄼
năm canh thiếp những màng cả năm
15
bắc nam đôi ngả xa xăm
16
𬓲 𣷭 𢢇 ⿰忄⿻⿻冖九丶 ⿱𦍌豕 ⿱山𢕡
sầu riêng tựa bể tủi thầm dường non
17
𤁕 𣘈
quản bao phai phấn nhạt son
18
𢬇 ⿰扌厘 𣃱 𧷺
giữ gìn cho được vuông tròn ái ân
19
mong cho đến hội long vân
20
𠊛 𧗱
mong cho người chiếm bảng xuân về
21
bây giờ đã vẹn mọi bề
22
𢖵 ⿱𦍌又 𫨩
chàng còn nhớ nghĩa giao thề hay không
23
⿱百木 𫷜 ⿱𦍌又
trăm năm chút nghĩa đeo bòng
24
𠄩 𡦂 𪾋
cương thường hai chữ thiếp không dám rời
25
𠳒
chàng chẳng tin lời
26
𪾋 𩃳 ⿰末靣 𡗶
dám xin bóng mặt trời chứng minh
27
chàng rằng dạ những đinh ninh
28
⿰石⿱日⿱𠀎𧘇 𬞕
nặng ơn cát luỹ tình chi lan
29
⿰娄乆 𢖵
bấy lâu nhớ khách hồng nhan
30
𥐆 𨱽 𢚸
biết bao vắn thở dài than sự lòng
31
⿰口㸔 𡬷
khen cho tấc dạ thuỷ chung
32
𥒥 𥾽 𢚸 𣘈
vững gan vàng đá bền lòng sắt son
33
𡽫
chương đài cách trở nước non
34
𫨩 𣘃
ai hay cây liễu hãy còn cành xuân
35
𢚸 ⿰礻以
ơn lòng biết lấy chi xin
36
⿰氵⿱白工
càng yêu nết càng thân tình
37
𬌓 𢚸
chàng càng say tấm lòng trinh
38
⿰巴三
duyên xưa hương lửa ba sinh càng nồng
39
⿰火⿱𭕄馬 𤏣 ⿱䒑化
đêm xuân đuốc tỏ hoa lồng
40
𢝙 ⿰口𢧐
cuộc vui lại rót chén đồng giao hoan