< Index

1.
> 𨑮 𦊚
lưu bình dương lễ tân truyện > trang mười bốn
100%, 40 lines
Characters

1
chuyện trò kể lể lôi thôi
2
𧛇 ⿰先畧 𠳒 ⿱罒出
chàng lưu trước đã bày lời nói ra
3
⿱𦍌又
rằng trong tình nghĩa đôi ta
4
⿱罒𪜀 ⿱𦍌又 ⿱罒𪜀
tình phạt mộc nghĩa đoạn kim
5
𫢩
xưa nay trong khúc đàn cầm
6
⿱人氺 𠊛
cao sơn lưu thuỷ tri âm mấy người
7
⿱罒𪜀 𢖵 ⿰末靣 𠳒
những nhớ mặt khát lời
8
便 ⿰𮎛入 𠳨 ⿱罒𪜀
qua đây nhân tiện vào chơi hỏi
9
𡗶 𣋚
trời hôm đường lại còn xa
10
⿱⿲冫白𡿨冗 𨕭
hễ đâu sắp sửa để ta lên đường
11
𢚸
rằng ơn bác lòng thương
12
⿰彳𠬠
hãy thong thả đã vội vàng việc chi
13
⿱𦍌又
anh em trong nghĩa cố tri
14
𥸷 ⿱人氺
xa xôi hồ dễ mấy khi đến nhà
15
𣈗 𦖑
từ ngày nghe tiếng đồn xa
16
𧡊 ⿱罒𪜀 𢜠
thấy tin bác đỗ thật mừng thay
17
mong cho giản việc nhà này
18
𣈗 𨖅
công tôi cũng định ngày sang chơi
19
𨑮 ⿱人氺 𢆥 𡗶
tình trong mười mấy năm trời
20
𣈗 𢖵 𠊛
ngày bao nhiêu lại nhớ người bấy nhiêu
21
⿱罒𪜀 𠃣 𥊛 𬲢
những tưởng ít trông nhiều
22
𩄲
cành xuân vị bắc mây chiều giang đông
23
𣋚 𫢩
đến hôm nay mới trùng phùng
24
𢜠 𢝙 𬌓 𢚸
mừng vui đã thoả tấm lòng khát khao
25
⿱⿲冫白𡿨冗 𫽄 ⿰𮎛入
phòng đâu mi chẳng sấn vào
26
⿱罒出 𠹲
bảo hầu phải ra chào bác ư
27
𠳐 𣇞
phòng vâng truyền bảo bấy giờ
28
𨀈 ⿰𮎛入 𠳒
bước vào cứ trình thưa như lời
29
𦖑 𠽋
nghe tin nàng cũng nực cười
30
⿱罒出
chỉnh trang nàng mới ra nơi công đường
31
𥆾 ⿰末靣 𤏣
chàng lưu nhìn mặt ràng
32
𢴑 𫨩
nàng chào chưa dứt ý chàng đã hay
33
⿰礻拜 ⿰𢃄下
tức thì lạy xuống trình bày
34
𣈗 ⿱䒑巾
rằng ơn quan bác biết ngày cnào quyên
35
𠽃
giúp cho công nghiệp vẹn toàn
36
𪾋
tình nọ ấy dám xin thứ tình
37
𢘾
nhờ ơn anh chị công trình
38
𡦂 ⿰石⿱日⿱𠀎𧘇 𡦂
chữ ân càng nặng chữ tình càng chăm
39
⿱罒𪜀 ⿱𦍌又
thật nghĩa trọng tình thâm
40
⿵门了 𢆥 𨱽
muôn năm khắc cốt minh tâm còn dài