Search Results for "mươi"


U+2846E: 𨑮 - mười, mươi - ten
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

堆𨑮
đôi mươi - about twenty, twentyish Grade 0


Results From Unicode.org

𠦩 U+209A9: 𠦩 - mươi
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY