Search Results for "niên"


U+5E74: - niên, nên - [year]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 1

Examples

年
niên - 【year】* Grade 1
常年
thường niên - annual, yearly Grade 0
年少
niên thiếu - young, tender Grade 0
十年
thập niên - decade Grade 0
元年
nguyên niên - first year of rule's reign Grade 0
青年
thanh niên - youth, juvenile, young person Grade 0
成年
thành niên - adolescent Grade 0