< Index

1.
> 𦊚
thơ trần tế xương > xuân dạ vũ cảm hoài ( bài bốn )
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𤋵 𬌓 𢚸
muốn tới cùng ai giãi tấm lòng
2
𥢆 𫽻 𫽻
sầu riêng đã gỡ gỡ cho xong
3
𠫾
xuân đi xuân lại cùng tận
4
𨤰 𢹇 𨦩
lẽ ta đâu mắc mãi vòng