< Index

1.
> 𢆥 𠄩
thơ trần tế xương > chúc năm mới ( bài hai )
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𠇍 𠳒
bắt chước ai ta chúc mấy lời
2
𩔖 𥪝 𠁀
chúc cho loài sản trong đời
3
𤤰 𠊚
vua quan thứ người khắp nước
4
𫳵 𫥨 𥠭 𠊚
xử sao ra cái giống người