< Index

1.
> 𡀍
thơ trần tế xương > rủ chơi xuân
COMPLETE 4 lines
Characters

1
𨖅
xuân sang rồi đấy chị em ơi
2
𢯢
sắm sửa chơi xuân kẻo nữa hoài
3
𠃩 ⿱䒑巾 𠇍
chín chục thiều quang nào mấy
4
𥉫 𡥵
kìa trông con én đưa thoi