Search Results for "đều"


U+8ABF: 調 - đều, điều - even; equally
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

調
đều - even; equally Grade 2
調憢
đều nhau - equal Grade 0
調拱
đều cũng - equally, also, as well Grade 0