Search Results for "bóng"


U+43FE: - bụng, bóng - abdomen
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+23216: 𣈖 - bóng - ball, bulb
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+242A1: 𤊡 - bóng - lustrous, glossy, glittering, sparkling, radiant
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+290F3: 𩃳 - bóng - shadow; reflection (of an image)
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

𩃳
bóng - shadow; reflection (of an image) Grade 3
𤊡
bóng - lustrous, glossy, glittering, sparkling, radiant Grade 3
𣈖
bóng - ball, bulb Grade 3
𣈖𦝄
bóng trăng - moon Grade 0
𣈖䬔
bóng gió - allusive; hint Grade 0
𣈖畑
bóng đèn - light bulb Grade 0
跢𣈖
đá bóng - to play football (soccer) Grade 0
𣈖𩵜
bóng cá - swim bladder Grade 0
𤎜𤊡
sáng bóng - shiny, radiant Grade 0
渃𤊡
nước bóng - lustre (of pearls) Grade 0
打𤊡
đánh bóng - to polish Grade 0
打𩃳
đánh bóng - to crosshatch, to shade (a painting) Grade 0
打𣈖盤
đánh bóng bàn - play table tennis Grade 0
𣈖盤
bóng bàn - table tennis Grade 0
𨔈跢𣈖
chơi đá bóng - play football (soccer) Grade 0


Results From Unicode.org

𡞗 U+21797: 𡞗 - bóng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𣈖 U+23216: 𣈖 - bóng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𤊡 U+242A1: 𤊡 - bóng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𩃳 U+290F3: 𩃳 - bóng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𩄴 U+29134: 𩄴 - bóng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY