Search Results for "mùa"


U+52A1: - mùa - season; time; tide
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

务
mùa - season; time; tide Grade 2
䬔务
gió mùa - monsoon Grade 0
爫务
làm mùa - to make preparations for the crops Grade 0
歇务
hết mùa - out of season Grade 0
务秋
mùa thu - autumn Grade 0
𠅍务
mất mùa - to have a poor crop Grade 0
姅务
nửa mùa - half-baked Grade 0
𣈜务
ngày mùa - harvest time Grade 0
务春
mùa xuân - spring (season) Grade 0