Search Results for "nàng"


U+5A18: - nàng, nương - she; her
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

娘
nàng - she; her Grade 2
姑娘
nàng - gal, girl Grade 0
娘仙
nàng tiên - fairy Grade 0