Search Results for "nhiên"


U+7136: - nhiên - [so, like that]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 4

Examples

雖然
tuy nhiên - however, but Grade 2
自然
tự nhiên - nature; natural Grade 4
必然
tất nhiên - naturally, of course, inevitably Grade 4
然
nhiên - 【so, like that】* Grade 4


Results From Unicode.org

然 U+7136: - nhiên
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY