Search Results for "phương"


U+65B9: - phương - direction
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

方
phương - direction Grade 3
地方
địa phương - region; regional Grade 3
方式
phương thức - procedure, method Grade 0
𦊚方
bốn phương - four directions (of the compass) Grade 0


Results From Unicode.org

方 U+65B9: - phương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY