Search Results for "vàng"


U+9404: - vàng - gold; yellow
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

鐄
vàng - gold; yellow Grade 2
伴鐄
bạn vàng - very dear friend Grade 0
𩵜鐄
vàng - goldfish Grade 0
鐄西
vàng tây - gold and copper alloy Grade 0