Search Results for "ông"


U+7FC1: - ông - man; Mr.
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 1

Examples

翁
ông - man; Mr. Grade 1
彈翁
đàn ông - man, adult male person Grade 3
翁婆
ông bà - man and woman; husband and wife Grade 4
翁𦓅
ông già - elderly man; father Grade 4
翁偈
ông kẹ - ogre Grade 0
魚翁
ngư ông - fisherman Grade 0
翁老
ông lão - old gentleman Grade 0


Results From Unicode.org

翁 U+7FC1: - ông
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY