Search Results for "đá"


U+8DE2: - đá - to kick
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+254A5: 𥒥 - đá - stone; rock
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

跢
đá - to kick Grade 3
𥒥
đá - stone; rock Grade 3
鬥跢
đấu đá - to struggle, to attack Grade 0
𥒥花
đá hoa - marble Grade 0
𥒥焒
đá lửa - flint; silex Grade 0
渃𥒥
nước đá - ice, frozen water Grade 0
跢𣈖
đá bóng - to play football (soccer) Grade 0
𨔈跢𣈖
chơi đá bóng - play football (soccer) Grade 0


Results From Unicode.org

跢 U+8DE2: - đá
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𥒥 U+254A5: 𥒥 - đá
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY