Search Results for "đô"


U+90FD: - đủ, đô - [capital city, metropolis]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

都
đô - 【capital city, metropolis】* Grade 2
首都
thủ đô - capital (city) Grade 4
都市
đô thị - city Grade 4
故都
cố đô - former capital, ancient capital Grade 0
古都
cổ đô - ancient capital Grade 0


Results From Unicode.org

都 U+90FD: - đô
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY