Search Results for "dài"


U+28C7D: 𨱽 - dài - long
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

𨱽
dài - long Grade 2
襖𨱽
áo dài - tunic, dress Grade 4
朝𨱽
chiều dài - length Grade 0


Results From Unicode.org

𨱽 U+28C7D: 𨱽 - dài
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
𨱾 U+28C7E: 𨱾 - dài
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY