Search Results for "khách"


U+5BA2: - khách - guest, visitor
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

客
khách - guest, visitor Grade 2
行客
hành khách - passenger Grade 4
房客
phòng khách - living room, lounge Grade 0
客地
khách địa - foreign land Grade 0
爫客
làm khách - to stand upon ceremony, to behave formally Grade 0
茹客
nhà khách - guest house Grade 0
上客
thượng khách - guest of honour Grade 0
坦客
đất khách - strange land, foreign land Grade 0


Results From Unicode.org

客 U+5BA2: - khách
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY