Search Results for "thương"


U+50B7: - thương - to be fond of, to love
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

傷
thương - to be fond of, to love Grade 2
易傷
dễ thương - lovely, likeable, nice Grade 4
茹伤
nhà thương - hospital Grade 0
感傷
cảm thương - to feel pity for Grade 0
𫀅常
coi thương - to think little of Grade 0
𢖵傷
nhớ thương - to grieve for Grade 0


Results From Unicode.org

傷 U+50B7: - thương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
商 U+5546: - thương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
槍 U+69CD: - thương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
鎗 U+9397: - thương
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY