hoá  –  to become, to change, to transform
Frequency #512
Grade3
Strokes4
Radical ⼔ [21.2]
IPA [ hʷaː˧˥ ] north   [ hʷaː˥ ] south
IDS ⿰亻𠤎
[+]
Unicode: U+5316 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3hoá hoá  to become, to change, to transform


Grade 2văn hoá văn hoá  culture, civilization


Grade 0hoá học hoá học  chemistry


Grade 0hoá trị hoá trị  valence (in chemistry)


Grade 0tạo hoá tạo hoá  the creator


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese hoá
Cantonese faa3
Hangul
HanyuPinlu huà(2148)
HanyuPinyin 10109.040:huà,huā,huò
JapaneseKun BAKERU KAWARU BAKASU
JapaneseOn KA KE
Korean HWA
Mandarin huà
Tang *xuɑ̀
XHC1983 0478.030:huā 0486.010:huà
Definition (Chinese) change, convert, reform; -ize

Occurrences of

Thanh Hoá1


1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940