câu  –  sentence
Frequency #299
Grade2
Strokes5
Radical ⼝ [30.2]
IPA [ kə̆w˧ ] north   [ kə̆w˧ ] south
IDS ⿹勹口
Unicode: U+53E5 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2câu câu  sentence


Grade 2𡀯câu chuyện câu chuyện  tale, story


Grade 4𠳨câu hỏi câu hỏi  question


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese câu
Cantonese gau1 geoi3
Hangul 구 귀
HanyuPinlu jù(624)
HanyuPinyin 10571.030:gōu,gòu,jù,qú
JapaneseOn KU KOU
Korean KWU KWI
Mandarin
Tang *giò
XHC1983 0389.040,0389.071:gōu 0392.051:gòu 0615.060:jù
Definition (Chinese) sentence

Occurrences of

câu cá1



𩵜
1 Trống quân tân truyện, 1909