thành  –  citadel; city
Frequency #76
Grade1
Strokes9
Radical ⼟ [32.6]
IPA [ tʰăi̯ŋ˨˩ ] north   [ tʰăn˩ ] south
IDS ⿰土成
Unicode: U+57CE -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 1thành thành  citadel; city


Grade 2thành phố thành phố NONE city, town


Grade 0thành thị thành thị  urban area, town


Community Contributions

Grade 0Chiêm Thành Chiêm Thành  Champa
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese thành
Cantonese seng4 sing4
Hangul
HanyuPinlu chéng(592)
HanyuPinyin 10438.070:chéng
JapaneseKun SHIRO KIZUKU
JapaneseOn JOU
Korean SENG
Mandarin chéng
Tang *zhiɛng
XHC1983 0137.030:chéng
Definition (Chinese) castle; city, town; municipality