sơn  –  【mountain; mountains】*
Frequency #328
Grade2
Strokes3
Radical ⼭ [46.0]
IPA [ səːn˧ ] north   [ səːŋ˧ ] south
IDS
Unicode: U+5C71 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2sơn sơn  【mountain; mountains】*


Grade 0sơn lâm sơn lâm  mountain and forest, greenwood


Grade 0hoả sơn hoả sơn  volcano


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese sơn
Cantonese saan1
Hangul
HanyuPinlu shān(1704)
HanyuPinyin 10759.110:shān
JapaneseKun YAMA
JapaneseOn SAN SEN
Korean SAN
Mandarin shān
Tang *shrɛn
XHC1983 0995.070:shān
Definition (Chinese) mountain, hill, peak

Occurrences of

biết sơn biết thuỷ biết nơi1
1 Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca, 1744