càng  –  the ... the; all the more
Frequency #389
Grade2
Strokes11
Radical ⼸ [57.8]
IPA [ kaːŋ˨˩ ] north   [ kaːŋ˩ ] south
IDS ⿰弓𧈧
Unicode: U+5F37 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2càng càng  the ... the; all the more


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese càng
Cantonese goeng6 koeng4 koeng5
HanyuPinlu qiáng(975) qiǎng(88)
JapaneseKun TSUYOI SHIIRU TSUYOMARU
JapaneseOn KYOU GOU
Korean KANG
Mandarin qiáng
Tang *ghiɑng ghiǎng
XHC1983 0562.081:jiàng 0917.141:qiáng 0919.021:qiǎng
Definition (Chinese) strong, powerful, energetic

Occurrences of

càng1


1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940