bài  –  lecture
Frequency #319
Grade2
Strokes11
Radical ⼿ [64.8]
IPA [ ɓaːj˨˩ ] north   [ ɓaːj˩ ] south
IDS ⿰扌非
Unicode: U+6392 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2bài bài  lecture


Grade 3bài thơ bài thơ  poem


Grade 4bài học bài học  lesson


Grade 4bài hát bài hát  song


Grade 4bài báo bài báo  article (in a newspaper)


Grade 0bài làm bài làm  task, exercise


Community Contributions

Grade 0bài giảng bài giảng  lectures
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese bài
Cantonese paai4
Hangul
HanyuPinlu pái(402)
HanyuPinyin 31895.030:pái,bài,pǎi
JapaneseKun OSHIHIRAKU TSURANERU
JapaneseOn HAI
Korean PAY
Mandarin pái
Tang *bhæi
XHC1983 0848.060:pái 0850.050:pǎi
Definition (Chinese) row, rank, line