mỗi  –  each, every
Frequency #149
Grade2
Strokes7
Radical ⽏ [80.3]
IPA [ moj˧ˀ˥ ] north   [ moj˩˥ ] south
IDS ⿱𠂉母
Unicode: U+6BCF -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2mỗi mỗi  each, every


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese dằm mỗi
Cantonese mui5
Hangul
HanyuPinlu měi(1245)
HanyuPinyin 42381.020:měi
JapaneseKun TSUNE
JapaneseOn MAI BAI
Korean MAY
Mandarin měi
Tang *mə̌i
XHC1983 0774.030:měi
Definition (Chinese) every, each

Occurrences of

mỗi lời1

𠳒
mỗi ngày1

𣈜
mỗi làng2


1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937
2 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940