thuỷ  –  【water, liquid】*
Frequency #977
Grade4
Strokes4
Radical ⽔ [85.0]
IPA [ tʰʷi˧˩˨ ] north   [ tʰʷi˩˥ ] south
IDS ⿲㇇亅⿺乀丿
Unicode: U+6C34 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 4thuỷ thuỷ  【water, liquid】*


Grade 0hạ thuỷ hạ thuỷ  to launch (a ship)


Grade 0hồ thuỷ hồ thuỷ  pale blue


Grade 0bình thuỷ bình thuỷ  thermos bottle


Grade 0𣋀sao thuỷ sao thuỷ  Mercury (planet)


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese héo thuỷ
Cantonese seoi2
Hangul
HanyuPinlu shuǐ(2819)
HanyuPinyin 31545.010:shuǐ
JapaneseKun MIZU
JapaneseOn SUI
Korean SWU
Mandarin shuǐ
Tang *shuǐ
XHC1983 1075.010:shuǐ
Definition (Chinese) water, liquid, lotion, juice

Occurrences of

biết sơn biết thuỷ biết nơi1
1 Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca, 1744